Passa al contingut principal

Devolució d'IRPF per cotitzacions a la «Mutual del Clero»

En bon dia de la festa de Sant Joan, que aquest any de 2024 celebr al Perú, realitzant-hi «el viatge de la meva vida» abans de complir els 80 anys, en plena selva amazònica nord-peruana, quan em trob a la ciutat de Moyobamba (que també té les festes patronals dedicades a Sant Joan!), se m’acut de penjar aquestes dades en aquest blog meu.

Pens que poden interessar, sobretot, a molts companys d’estudis eclesiàstics mallorquins que, entre els anys 1967 i 1978, cotitzaren a la «Mutual del Clero» (tant si en tenen dades comprovants, com sinó!)

Tot i la distància geogràfica que ens separa dels companys mallorquins que viuen a La Roqueta, gràcies a les tecnologies més avançades en l’àmbit de la intercomunicació social, mir de continuar informant col·legues sobre les gestions que, d’ara endavant, poden tramitar davant l’Administració d’Hisenda pel fet d’haver cotitzat, ni que sigui només durant alguns anys, per la Mutual del Clero Español dècades enrere...

En adonar-me que el termini de presentació de la sol·licitud de devolució s’escurça fins al 31 de juliol de 2024, m’afany a fer-ho amb major celeritat encara.

Com que, des del Perú estant, m’imagín que hi pot haver qualque company capellà mallorquí que no n’està assabentat, mir d’informar-los-en, recomanant-hi que ho consultin amb algun gestor.

Sembla que el tràmit és molt senzill: es tracta d’omplir i enviar emplenats els dos formularis que es poden trobar a «l’esborrany» oficial elaborat i enviat per l’Agència tributària cada any a tots els contribuents.

El meu carnet d'afiliat a la Mutual del Clero

Els mostr el meu carnet de la Mutual del Clero d’aleshores que encara conserv avui dia, tot recordant allò que figura als nomenaments eclesiàstics que ens arriben signats pel canceller-secretari, mossèn Josep Sacanell Garí, quan ens destinen a alguna parròquia de Mallorca: 

«Pagats tots els drets a la Cancelleria-Secretaria de Mallorca, que fan un total de 100 pessetes, amb els corresponents segells sense cap valor postal, de la "Mutual del Clero", "Pro Seminario" i "Por Construcción Templos Parroquiales", en rebem el text original, que diu textualment... ‘Teniendo en consideración las circunstancias que concurren en VR... venimos en nombrar i le nombramos...’»

Sé i record que als inicis de l’any 1969, amb data 13 de gener, les més altes instàncies de la Cúria diocesana m’inscriuen com a membre de la "Mutual del Clero". Em consta que hi figur com a titular de la pòlissa 28.402 amb el carnet número 23.784. 

Ben poc em preocupa el futur, aleshores. Tampoc no m’expliquen gaire els avantatges ni els inconvenients de romandre assegurat. Més tost duc al damunt la llosa feixuga d’uns ensenyaments que em porten a concebre la vida molt més acostada al risc i a l’aventura que no als fermalls d’estructures establertes amb l'objectiu de viure més tranquil i segur...

Així i tot, les altes jerarquies de l'església diocesana mallorquina m'inscriuen en aquella mutual que, amb el pas del temps, jo aniria veient ben a les clares que no em serviria per a res més que per tenir-ne el carnet amb foto incorporada...

Formulari oficial de sol·licitud de devolució

Fins que arribam al mes de juny de l'any 2024. Gràcies a la labor professional de qui en sap molt més que jo, d’aquests assumptes, antic treballador bancari que coneix a la perfecció tots els ets i uts, els intríngulis de les gestions a fer-hi (des de fa anys s’encarrega de tramitar la meva declaració a la Hisenda pública), puc arribar a veure i comprovar que enguany m’arriben a concedir 339,37 euros corresponents a l’exercici 2023 en concepte de «devolució per aportacions a mutualitats». Sense haver-hi aportat res més que «el formulari de la sol·licitud».

I encara m’afegeix que romanem a l’espera de percebre també el que correspon als exercicis 2019/20/21 i 22 que podrien representar uns 2.068,51 € més! 

Segons m'explica, tot es deu a una sentència del Tribunal Suprem de febrer de 2023 que atorga aquest dret als pensionistes: les persones que cotitzaren mutualitats laborals entre 1967 i 1978 poden realitzar les sol·licituds de devolució de l’IRPF 2019-2023.

Per la resposta, ràpida i efectiva que em dóna l'Agència tributària, la meva cotització a la "Mutual del Clero" entra dins aquest tipus de "mutualitat laboral".

Qualsevol company capellà que estigués afiliat a la Mutual del Clero (i jo crec que, a Mallorca, hi estàvem tots!), si vol obtenir la devolució de la declaració anual de l'exercici fiscal de 2023  en forma automàtica, l’ha de presentar *abans del 31 de juliol de 2024*.

M’atrevesc a recomanar a qui no se senti amb cor de fer-ho tot sol, per ell mateix, que ho consulti amb algun assessor o gestor. Tot i que no li ho he demanat, em sembla que en MARIANO CORTÈS n'ha d'estar ben al corrent.

Salut i coratge, col·legues! 

I a percebre, s’ha dit, tot allò que ens correspon per llei, fins al darrer cèntim.

NOTA:
Disculpes per no poder penjar-hi les fotos que vull...
La cobertura és tan baixa, que no em resulta factible en aquest indret de la selva amazònica on som ara (Calzada, Moyobamba)


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Al bon amic Xavier Taltavull Estrañy

Amb motiu de la mort del bon amic Xavier Taltavull Estrañy,  presideix la celebració de la missa funeral a la parròquia de Santa Catalina Thomàs, a Palma, el P. Jaume Reynés i Matas , MSSCC.     Hi concelebren el rector de la parròquia i canonge de la Seu Catedral de Mallorca, mossèn Ramon Lladó Rotger , juntament amb mossèn Bartomeu Suau Mayol . Abans de començar la misssa, expressament i directa el P. Reynés em demana de dir-hi unes paraules, al final. Cosa que faig amb molt de gust, abans que en pronunciï també unes altres la seva filla Maria del Mar Taltavull Machado.   Em semblen tan extraordinàriament belles, emotives i expressives, que no em puc estat de demanar-li'n còpia escrita.  Molt amablement me les passa. Així puc tenir el plaer de publicar-les aquí mateix per a qui pugui tenir-hi interès: «En Xavier Taltavull era una persona EXTRAORDINÀRIA. SENSIBLE a les belles paraules... fins i tot per whatsapp. SENSIBLE a l’elegància, la bellesa física i els bons perfums. SENSIBL

Amics de seminari, amics per sempre

Transcorreguts més de 60 anys, encara romanen infrangibles els llaços d'una amistat perdurable , iniciada al Seminari diocesà de Mallorca, continuada fora d'aquelles parets durant nombroses dècades seguides, i mantenguda ferma i engrescadora fins avui dia, a cada indret o situació actual que viu cadascun dels prop de tres-cents estudiants d'aleshores... Suara mateix, em sent empès a  cantar i enregistrar pel meu compte, - quedi com quedi aquesta veu meva escardada, ja quasi octogenària -, la cançó que composaren l'any 1964 els bons amics i companys d'estudis eclesiàstics, Mariano Moragues i Andreu Obrador , amb el títol "Amics" .  Tots dos varen saber recollir admirablement i acompanyar musicalment les paraules evangèliques de Jn 15,13-15 . Abans d'esdevenir octogenari, m'entren ganes de dedicar-la a tots i a cadascun dels companys que s'hi passaren, ni que fossin només alguns mesos, en aquell edifici gran i esvelt de Son Gibert... en règim d’

Més d'un centenar de capellans catòlics mallorquins secularitzats

Gràcies a la col·laboració de bons amics i companys de lluites pastorals i cíviques, primer, per devers les costes pacífiques “Ximbotanes”, l'actual rector de la Parròquia de la Soledat, mossèn Miquel Company i Bisbal ; i llavors el puigpunyentí Pere Barceló Barceló , podem tenir accés a una llista de secularitzats mallorquins (que ultrapassa el centenar), amb noms i llinatges. S'agrairia que, si qualcú pot acabar de completar-ne les dades (adreça domiciliària, adreça electrònica, telèfon, blog, web, facebook, twiter... o qualsevol altra) que hi facilitin la comunicació, vulgui aportar-les. Tant ho pot fer redactant un comentari a aquest post, com també adreçant-se'n al correu rodamon@cecili.cat. He de dir que no tenc record de conèixer-ne alguns dels 11 primers, com tampoc no arrib a saber ben bé qui són alguns dels 5 darrers. Això s'explicaria, crec jo, pel fet que som -encara ara, i Déu vulgui que per molts d'anys- el més jove de la generació de preveres mall