Passa al contingut principal

Per Pasqua Granada 2019


Pere Barceló Barceló, capellà mallorquí casat, amb dona, fills i néts, des de Puigpunyent estant, a l'edat de 90 anys vol escampar a tots vuits vents del món una de les seves peticions.

De bona gana complesc amb aquest desig seu i reproduesc això que m'envia amb motiu de la celebració de Pasqua Granada 2019.

Compartesc que la Mare de Déu, presidint els apòstols en pregària a l’Esperit Sant aquest dies,  intercedesqui per l’Església que va néixer amb ella  el dia de Pentecostes.

«En aquest gran Dia de Pentecostes demanaria una pregària pel Col·lectiu mallorquí, sense oblidar l’universal (¿som cent mil?) del clergat casat, castigat pel Vaticà per haver comés el gran pecat de rebre un altre Sagrament: el del Matrimoni, amb tots els permisos pertinents i l’amor a flor de pell.

El meu greu i imperdonable pecat va ser servir entusiàsticament a Jesús, durant els millors anys de ma vida i sense perdre ni mica de fe i de religiositat ens oferírem la meva dona i jo a viure segons l’Evangeli de Jesús, unint vida, treball, economia, i bondat fins al fi de la vida. Som pares de dos fills ja majors i de tres nets infants.

Tota ma vida he lluitat fortament per seguir sent testimoni de Jesús que m’embolicà en l’evangelització i sacralització; i als meus prop del 90 anys cada dia de vell xaruc li fas entrega, igual que en els meus 24, del que som i puc ser.

Tanmateix em ressona amb pena dins el cor la portada cerril de l’estimat Papa Francesc, quan diu que no té coratge...

Vos deman que pregueu per Ell i per nosaltres en la Pentecostes d’enguany.

Pere Barceló Barceló de Puigpunyent, capella casat des de fa 48 anys.»

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Al bon amic capellà, mossèn Joan MARTORELL MIR

Des de la residència de les Germanetes dels Pobres, on resideix des de fa uns anys, m’acaben de comunicar la mort del bon amic i molt bon capellà inquer, mossèn Joan Martorell i Mir , a punt de complir els 97 anys d’edat. Que descansi en pau! Sé que neix a Inca l’any 1925. Estudia al Seminari diocesà de Mallorca i és ordenat prevere a Barcelona l’any 1952 a l’edat de 27 anys, amb motiu de la celebració del Congrés Eucarístic Internacional . S’exerceix com a vicari de Santanyí durant tres anys (1952-54), i com a vicari de Binissalem durant quatre (1954-58). El conec i tract de prop per primera vegada quan s’exerceix com a ecònom de la parròquia d’Algaida on roman durant 16 anys (1958-74). Posteriorment és nomenat rector de Vilafranca (1974-79). Hi resideix cinc anys. L’any 1979 se'n va a la parròquia ciutadana de Santa Catalina Thomàs , com a vicari, on tornam a coincidir i tractar-nos de prop adesiara, durant aquests darrers 42 anys que hi ha romàs. En un moment com aquest, quan e

Trobada informativa sobre grup sinodal «Gent cristiana aporta»

Aquest dimarts 14 de juny hem mantengut la nostra enèsima reunió telemàtica els membres d'un grup superinteressantíssim de 21 persones: "Gent cristiana aporta" . Som persones que aquest darrer mig any ens hem retrobat infinitat de vegades per via telemàtica. Conscients que no tots els catòlics sentim nostàlgia d'un passat eclesiàstic que, per contra, valoram com a ranci i estantís, juntament amb altres sectors de les nostres societats del segle XXI; som d’aquells que preferim mirar-ho tot cap al futur d'aquest món nostre, amb una presència cada cop més visible i més efectiva d'unes esglésies cristianes més agosarades que s'hi apliquin com cal. També la nostra església, la catòlica, la que, malgrat tot, ens estimam, si més no per esser-ne aquella a la qual  hem dedicat la major part dels esforços nostres de cada dia al llarg de la nostra vida septuagenària. Hi creim, de bon de veres, en la força transformadora, revolucionària, radical, anticapitalista i soc

Al bon amic Jaume Muntaner Rullan

Tot d'una que m’assabent que aquest mes d’agost de 2022 s'ha mort el bon amic Jaume Muntaner Rullan , em vénen al cap records nombrosos dels contactes que hem mantengut tot al llarg de les nostres dues vides. Primerament, quan, juntament amb la seva família, viuen a un pis de la plaça del cardenal Reig, la del "supositori", de Palma. I posteriorment, no gaire lluny, al carrer del pare Bartomeu Pou. Jaume Muntaner Rullan , al Seminari Primer record, Seminari diocesà Si mal no record, quan jo ingrés al Seminari, ell ja deu estar fent el segon curs de Filosofia. No en tenc cap imatge seva, del Seminari menor. Sí que el veig dirigint els «Pueri Cantores» , amb un estil elegant ben característic. Sempre ben vestit. Ben pentinat. Amb modals senzillament senyorials. Jaume Muntaner , prefecte dels "Pueri Cantores"  al Seminari diocesà de Mallorca Segon record, Escoltisme És un dels molts consiliaris del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca que a la dècada dels an