Passa al contingut principal

Per Pasqua Granada 2019


Pere Barceló Barceló, capellà mallorquí casat, amb dona, fills i néts, des de Puigpunyent estant, a l'edat de 90 anys vol escampar a tots vuits vents del món una de les seves peticions.

De bona gana complesc amb aquest desig seu i reproduesc això que m'envia amb motiu de la celebració de Pasqua Granada 2019.

Compartesc que la Mare de Déu, presidint els apòstols en pregària a l’Esperit Sant aquest dies,  intercedesqui per l’Església que va néixer amb ella  el dia de Pentecostes.

«En aquest gran Dia de Pentecostes demanaria una pregària pel Col·lectiu mallorquí, sense oblidar l’universal (¿som cent mil?) del clergat casat, castigat pel Vaticà per haver comés el gran pecat de rebre un altre Sagrament: el del Matrimoni, amb tots els permisos pertinents i l’amor a flor de pell.

El meu greu i imperdonable pecat va ser servir entusiàsticament a Jesús, durant els millors anys de ma vida i sense perdre ni mica de fe i de religiositat ens oferírem la meva dona i jo a viure segons l’Evangeli de Jesús, unint vida, treball, economia, i bondat fins al fi de la vida. Som pares de dos fills ja majors i de tres nets infants.

Tota ma vida he lluitat fortament per seguir sent testimoni de Jesús que m’embolicà en l’evangelització i sacralització; i als meus prop del 90 anys cada dia de vell xaruc li fas entrega, igual que en els meus 24, del que som i puc ser.

Tanmateix em ressona amb pena dins el cor la portada cerril de l’estimat Papa Francesc, quan diu que no té coratge...

Vos deman que pregueu per Ell i per nosaltres en la Pentecostes d’enguany.

Pere Barceló Barceló de Puigpunyent, capella casat des de fa 48 anys.»

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Al bon amic Xavier Taltavull Estrañy

Amb motiu de la mort del bon amic Xavier Taltavull Estrañy,  presideix la celebració de la missa funeral a la parròquia de Santa Catalina Thomàs, a Palma, el P. Jaume Reynés i Matas , MSSCC.     Hi concelebren el rector de la parròquia i canonge de la Seu Catedral de Mallorca, mossèn Ramon Lladó Rotger , juntament amb mossèn Bartomeu Suau Mayol . Abans de començar la misssa, expressament i directa el P. Reynés em demana de dir-hi unes paraules, al final. Cosa que faig amb molt de gust, abans que en pronunciï també unes altres la seva filla Maria del Mar Taltavull Machado.   Em semblen tan extraordinàriament belles, emotives i expressives, que no em puc estat de demanar-li'n còpia escrita.  Molt amablement me les passa. Així puc tenir el plaer de publicar-les aquí mateix per a qui pugui tenir-hi interès: «En Xavier Taltavull era una persona EXTRAORDINÀRIA. SENSIBLE a les belles paraules... fins i tot per whatsapp. SENSIBLE a l’elegància, la bellesa física i els bons perfums. SENSIBL

Al bon amic i condeixeble santamarier Nadal Trias Orell

Com amb la resta de cinc companys condeixebles que ja se n’han anat d’aquest món cap a la dimensió desconeguda, que, segons els creients, el Senyor i Déu de l’univers manté reservada per a la humanitat sencera ( Pere Llompart , Toni Mas , Pere Ramis , Ramon Serra , Joan Riera ...), també amb el santamarier Nadal Trias Orell m’uneixen vincles d’amistat, des que compartim estudis eclesiàstics al Seminari diocesà de Mallorca, com a llatinistes, humanistes, filòsofs i teòlegs a les dècades dels anys cinquanta i seixanta del segle passat. Més encara, pel fet que, com amants de la música pianística, tots dos arribam a interpretar plegats en públic, a quatre mans, algunes peces musicals emprant-hi el «Playel», davant la concurrència nombrosa que es fa present al saló d’actes. Ell, a la part alta del teclat, jo a la part baixa.  De manera molt singular, mantenc molt viu el record de la interpretació pianística que feim a quatre mans, en Nadal i jo, d’aquella famosa peça musical del compositor

Més d'un centenar de capellans catòlics mallorquins secularitzats

Gràcies a la col·laboració de bons amics i companys de lluites pastorals i cíviques, primer, per devers les costes pacífiques “Ximbotanes”, l'actual rector de la Parròquia de la Soledat, mossèn Miquel Company i Bisbal ; i llavors el puigpunyentí Pere Barceló Barceló , podem tenir accés a una llista de secularitzats mallorquins (que ultrapassa el centenar), amb noms i llinatges. S'agrairia que, si qualcú pot acabar de completar-ne les dades (adreça domiciliària, adreça electrònica, telèfon, blog, web, facebook, twiter... o qualsevol altra) que hi facilitin la comunicació, vulgui aportar-les. Tant ho pot fer redactant un comentari a aquest post, com també adreçant-se'n al correu rodamon@cecili.cat. He de dir que no tenc record de conèixer-ne alguns dels 11 primers, com tampoc no arrib a saber ben bé qui són alguns dels 5 darrers. Això s'explicaria, crec jo, pel fet que som -encara ara, i Déu vulgui que per molts d'anys- el més jove de la generació de preveres mall